Volumen 1 :: Shane Hickey
Volumen 2 :: Doug Smith
Volumen^2 :: Bryan Hickey
bKCAWCK :: Chris Bacon
Volumen Beta :: Bob Marshall


 
Volumen Band

 
 
Here's some articles and other random press for your viewing pleasure.

ORE - Lithuanian Online Magazine 09/04/2003
URL: View Actual Article
Title: PUMP UP THE VOLUMEN!
Author: Laura Angelaitė
PUMP UP THE VOLUMEN!"Klausiate, kas tie Volumen? Na, sukry�minkit Ramones atsidavimą rokenrolui su keistu Devo pop ir puikiomis Pixies/Beck/Beatles melodijomis ir jūs net nepriartėsit", - ra�o vienas vienas �ymiausių muzikos leidinių "Rolling Stone". JAV �iaurės vakarų koled�ų radijo stočių herojai verčia muzikos kritikų pir�tus susimazgyti bandant apibūdinti jų grojamą muziką. Net �ymusis underground scenos leidinys "Maximumrocknroll" pripa�įsta, kad nors neįprasti, Volumen "pagauna" savo new wave indie punk mi�iniu.

Laura Angelaitė, 2003-09-04 12:35:58

Vilniuje Volumen pasirodys festivalyje "Pasidaryk Pac" su dviem grupėmis i� Austrijos Antimaniax ir Pledge Alliance bei vilniečiais Sloppy Livin'. Visos grupės atstovauja "pasidaryk pats" scenai ir jau grojo �ios scenos citadelėje "Green" klube, tačiau Volumen yra naujas vardas. Grupė jau dabar nekantrauja pasitrainioti po U�upį (i� kur jie �ino?!), o mes norim su�inoti apie �iuos keistuolius daugiau...

? Papasakok apie savo grupę: kas, kur, kada... ?

Volumen-2 ir a� (Volumen-1) sukūrėme ankstyvąją Volumen inkarnaciją apie 1994-uosius. Keturtakis magnetofonas buvo didysis kamuolinis �aibas, paskatinęs mus ka�ką daryti. Tačiau tada buvome tik mes dviese ir Casio ritmo ma�ina. Po truputį prie mūsų prisijungė daugiau �monių, vėliau jie atkrito. Nepaisant to, grojom dviese su būgnų ma�ina, tačiau tai nebuvo TAI. Netikėtai prie mūsų prisijungė mano brolis, Volumen-2, grojantis bosine gitara, Volumen-Beta - būgnais ir Volumen-Bkawck - klavi�ais. Tada viskas ir prasidėjo.

? Kaip gyvenasi Montanoje ?

I� esmės, supistai gerai. Apylinkės nuostabios, o �monės malonūs. Tačiau dabar visa valstija skendi ugnyje - jau 5 metus čia tvyro sausra. Dangus u�temdytas dūmų ir taip yra jau kelias savaites. Saulė raudona ir nesimato net kalnų (kurie yra pakankamai auk�ti ir ma�iau nei u� mylios nuo čia). Tai čiulpia.

? Volumen �iemet buvo i�rinkti geriausia savo gimtojo Misulos miesto grupe. Ką tai rei�kia ?

Tai rei�kia, mes �inome, kuriuos delnus reikia patepti. �monės turbūt pavargo nuo mūsų burbėjimo, kad niekas mūsų nei�rinks... Taigi, jie u�ki�o balsavimo dė�ę. Cha, cha, ne, mes stengiamės, kad kiekvienas gautų gerą reginį - u� tai turėjo būti ka�koks atpildas.

? Voluman yra lyginami su Devo, Prince ir Pixies. Visi jie praeities herojai. Ką įdomaus matote �iandienos scenoje ?

A� mėgstu New New Pornographers, the Mooney Suzuki, Deltron3030, Neutral Milk Hotel ir the Flaming Lips. Ka�kaip po truputį linkstu į psichodelinę pop muziką. Po velnių, į bet kokią psichodelinę muziką. Mėgstu gyvą muziką, nors tai gali būti bet kas. Man patinka, kai �monės groja taip, kaip jie mąsto ir gyvena.

? Jūsų kūrybos etika paimta i� pankų "pasidaryk pats" filosofijos, tačiau muzikoje nėra nei fūzuotų gitarų, nei būgnų polkų. Koks yra tiltas, jungiantis �iuos du krantus ?

Jo, mes negrojam muzikos, skambančios kaip n-tasis Black Flag ar Ramones (nors dabar, atrodo, jau madingiau groti kaip Dead Boys) atsikartojimas. Manau, kad pankrokas nėra vien skambesys, o daugiau dalykų darymas. Norime groti �monėms, kurie (tikimės) nori ją i�girsti. Taip pat stengiamės būti kiek įmanoma originalesniais. Taigi, mes rūpinamės koncertų organizavimu ir stengiamės, kad mūsų kūryba skambėtų kuo plačiau. Patys �ilkografija gaminame mar�kinėlius. Įra�inėjame su savo aparatūra Volumen Teritorijoje (t.y. rūsyje).

? Ką Volumen nori pasakyti ?

Nemanau, kad turime ka�kokią kolektyvinę idėją. Manau, �monės turėtų atsargiai priimti idėjas ir vertinimus, skelbiamus roko grupių. Turiu omenyje, �ie �monės gauna pinigus u� jūsų linksminimą, ką jie galbūt ir daro. Tačiau viskas, kas sakoma nuo scenos, turėtų būti priimama įtariai. Taip jau yra, kuo ma�iau pinigų gauna grupė, tuo didesnė tikimybė, kad jų mintys yra nuo�ird�ios ir teisingos. Nors turbūt kvaila tai sakyti �mogui, darančiam mūsų koncertą... Cha...

? Jau �inai, kad Baltijos �alys garsėja savo istorija, geriausiu alumi, tamsiausia duona, pasaulinės klasės silke. Ką galėtum pridurti apie Lietuvą ?

Hmm... Viską, ką �inau apie Lietuvą, arba girdėjau i� Vanek (kuris padeda organizuoti �į turą), arba kur nors perskaičiau. Jei teisingai atsimenu, Lietuva pakankamai priklausoma nuo branduolinės energijos? Čia yra didelis reaktorius nelabai toli nuo Vilniaus, ane? Tai pana�u į Montaną, tik čia mes turime keletą branduolinių raketų �achtų, darkančių mūsų peiza�ą.

? Ko tikiesi i� koncerto Vilniuje ?

Ne�inau, ko tikėtis. Kai tik pradėjome organizuoti �į turą, sakėme būtų labai gerai, jei pavyktų sugroti bent 5 koncertus per 11 dienų. Dabar turime 11 koncertų per 11 dienų. Tai jau vir�ijo visus mano lūkesčius. Bet kuriuo atveju būtų malonu sutikti gerų �monių, i�girsti geros muzikos, paragauti gero maisto ir alaus. Tikėsimės niekas į mus �ūdų nemėtys... Cha-cha...

? Ar pasiimsit savo baltuosius kostiumus į turą ?

Jie ir taip chirurgi�kai pritvirtinti. Jo, �inoma, pasiimsim. Galbūt paimti ir mėlynuosius kostiumus? Jie pradėjo normaliai dvokti po 4-5 koncertų. Pavadinome juos kvapniaisiais krep�iais.

? Kokia keisčiausia vieta, kurioje teko groti ?

Grojome bikini konkurse Idaho valstijoje. Tai buvo ka�kokio festivalio dalis. �inau, ką galvoji... tai skamba kaip puikus koncertas. Na, nebuvo taip jau blogai groti prie� konkursą, tačiau mes turėjome groti ir po jo. Tuo metu jau buvome visi�kai girti, o publika per visą naktį prisi�iūrėjusi beveik nuogų moterų. 5 keistuoliai, vilkintys baltus kostiumus, paprasčiausiai jiems nebuvo įdomūs.

? Jūsų sprendimas groti Baltijos �alyse yra garantuota finansinė nesėkmė. Ar jūs tam pasiruo�ę ?

Jei grotume dėl pinigų, tai būtume nusi�udę jau prie� daugelį metų. Niekada nesame i� turo u�dirbę, kodėl �is turas turėtų būti i�imtis? Manau, buvimas nepriklausomoje grupėje pana�u į katalikų ba�nyčios organizuotą akciją. Turiu omenyje, gauni geriausia i� abiejų pasaulių... gauni visus sunkios aparatūros kilnojimo d�iaugsmus u� ma�ą atlyginimą kartu su visais nuostabiais celibato aspektais.

? Kokį matai skirtumą tarp Amerikos ir Europos nepriklausomų judėjimų ?

Nemanau, kad pakankamai �inau apie Europos judėjimus, kad galėčiau palyginti. Tikiuosi, po �io turo galėsiu atsakyti į �į klausimą. Buvo įdomu atrasti punk/new wave grupių Estijoje. Tačiau atrodo, kad dauguma mano rastų grupių groja elektroninę muziką. �i scena turėtų gana didelė, ane?

PASIDARYK PAC FESTIVALIS
Rugsėjo 13 d. (�e�tadienis)
klubas "Intro", Maironio 3, Vilnius

VOLUMEN (JAV)
ANTIMANIAX (Austrija)
PLEDGE ALLIANCE (Austrija)
SLOPPY LIVIN (Lietuva)

Back